Warning: Undefined variable $platform in /var/www/sundbyholms/html/data/themes/sundbyholms-slott/inc/browser.php on line 32
class="page-template-default page page-id-20047 os_ ">

Rosa

1774 härjades slottet av en stor brand. Det var dagen innan julafton och det eldades i varenda eldstad i slottet. En gnista slog fel och övertände det nytjärade taket från skorstenen med den nya brädfordringen. Resultatet blev att en övervåning i trä, som hade byggts på slottet av släkten Bååt efter riksamiral Carl Carlsson Gyllenhielms död, blev övertänd och brann ner. Detta innebär att slottet idag har samma antal våningar som på Carl Carlsson Gyllenhielms och Kristina Ribbings tid.

Rosa A-fråga:

Efter branden stod ytterväggarna någorlunda intakta medan flera av slottets innerväggar hade raserats. Den dåvarande kungen ville inte bekosta en totalrenovering av slottet och undertecknade därför det dokument som degraderar slottet till att bli ett sädesmagasin i mer än ett och ett halvt sekel. Nedan ser ni ett foto på en pastellmålning av denna svenska kung, gjord av Jonas Forsslund (född 1754, avliden 1809), som pryder en av slottets väggar. Vem var denne kung?

1. Fredrik I.
X. Adolf Fredrik.
2. Gustav III.

(Öppna den rosa burken om du vill ha en ledtråd.)

Rosa B-fråga:

1939 köpte Eskilstuna kommun loss slottsruinen från svenska staten, men renoveringen kunde inte ske förrän efter andra världskrigets slut. På slottets tak finns ett årtal då invigningen av det renoverade slottet skedde. Vilket årtal står det?

1. 1948.
X. 1951.
2. 1953.

VÄRT ATT VETA

Branden 1774

Innanför slottets huvudport finns en tavla (direkt till höger) med alla ägare och arrendatorer listade. Bland annat kan man här läsa att det var kapten Adam von Schoting som var arrendator 1774 när slottet brann. Själv befann han sig i Stockholm när branden utbröt, men hans hustru Brita Liljehök var hemma. Rättaren Anders Ersson, Inspektor Söderqvist och fiskaren Lindberg upptäckte att det brann på flera ställen på vinden och ut genom taket. Det som brann var träkonstruktionerna som skorstenarna vilade på samt det nytjärade yttertaket.

Det är på grund av branden som slottet har en så stor lokal som Riddarsalen på festvåningen. Vid renoveringen vid 1900-talets mitt följde man inte den ursprungliga rumsindelningen, vilket gör att företaget idag kan ha stora fester och bröllop.

Varför övergick slottet från att ha haft ägare till att endast ha arrendatorer efter 1699?

Jo, det berodde på att godset drogs in till staten 1699 genom den reduktion som Karl XI hade drivit igenom. Vid riksdagen 1680 beslutades nämligen att staten skulle ta tillbaka jord och egendomar som kronan tidigare delat ut. På så sätt skulle statens finanser förbättras. Reduktionen började med att grev- och friherrskapen drogs in till kronan och därefter andra typer av gods.

Sundbyholms Slott drogs inte in till staten förrän 1699, vilket innebar i reduktionens slutskede. När reduktionen nästan var avslutad år 1700 var adeln inte längre den dominerande jordägaren utan beräknades äga en tredjedel av landets jord medan staten hade en tredjedel och de fria bönderna, skattebönderna, hade cirka 30 procent.