Warning: Undefined variable $platform in /var/www/sundbyholms/html/data/themes/sundbyholms-slott/inc/browser.php on line 32
class="privacy-policy page-template-default page page-id-4380 os_ ">

Integritetspolicy

Sundbyholms Slott AB:s policy för personuppgiftsbehandling, GDPR.

Sundbyholms Slott AB samlar in personlig information om dig i samband med en av dig gjord förfrågan, bokning eller besök på mässa/workshop eller visning hos oss, arbetsansökan, men även i samband med att du besöker vår websida. Sundbyholms Slott värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är är viktigt att ni meddelar oss om ni inte vill kvarstå i våra register.
Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. De uppgifter som vi har om dig kan bestå av namn, mailadress, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, företagstillhörighet, foton, bokningsstatistik, logg för in- och utpassering, löner, arbetstider, bankuppgifter med mera.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter används för att vi ska kunna kontakta dig i samband med en bokning som du har gjort hos oss. Dessutom används de för att skicka ut vårt nyhetsbrev 2-5 gånger per år. Om du är en av Sundbyholms Slotts medarbetare så lagras dina uppgifter för att vi ska kunna registrera dina arbetstider och betala din lön. På vår websida har vi så kallade ”cookies”, vilket innebär att vi identifierar din IP-adress för remarketing syfte och för statistiska ändamål när vi analyserar trafik till vår hemsida. Genom att använda vår webplats accepterar du denna hantering.

Laglig grund

Sundbyholms Slott AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig samt för att få marknadsföra oss och utveckla våra produkter. Att redan ha dina personuppgifter och tidigare bokningar hos oss registrerade underlättar väsentligt framtida bokningar som görs av dig. Det kan exempelvis gälla en aktivitet som du har haft hos oss och med hjälp av din historik kan vi se till att du inte får samma moment som ingår vid en framtida bokad aktivitet.

Utlämnande av personuppgifterna

Uppgifterna som vi har på dig i våra system är inte offentliga. Sundbyholms Slott ingår partneravtal för IT-tjänster och dessa partners har möjlighet att se dina kontaktuppgifter i våra datasystem. Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot behöva lämna ut uppgifter som myndighet begär att få tillgång till.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt interna bokningssystem i maximalt 18 månader efter din senaste vistelse om du är en privatperson som ej representerar ett företag, därefter blir uppgifterna anonymiserade i vårt system. Vi sparar dina uppgifter i upp till 5 år om du är en representant för ett företag som gjort en gruppbokning eller en gruppförfrågan. Information om eventuella allergier, funktionshinder eller andra speciella noteringar som vi kan ha om dig som person, raderas inom tre månader efter ditt besök hos oss. I vårt ekonomisystem och i pappersform lagras dina personuppgifter så länge som vi måste lagra dem enligt lag.
I vårt mejl-system lagras dina mejluppgifter tills dess att du väljer att avregistrera dig från framtida utskick. Vid varje mejlutskick finns det möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Mejl-systemet är kategoriserat i grupper, men den enda personliga information som vi har om dig i detta system är din mejladress.

Sundbyholms Slott kan när som helst radera all lagrad information om dig, utan samtycke från din sida.

Policyns räckvidd

Vår webplats innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att besöka genom länkar från vår webplats och de integritetspolicys eller metoder för behandling av personuppgifter som används där. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicys så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Förändringar av denna policy

Denna policy är tillgänglig via vår hemsida och kan komma att revideras.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:

Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Du har rätt att uppdatera information om dig själv.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan genom att kontakta vår dataskyddsansvariga under kontaktuppgifter nedan. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss via någon av nedanstående kontaktvägar:
Sundbyholms Slott AB
Dataskyddsombud
635 08 ESKILSTUNA
Dataskyddsombud: Susanna Dagson, susanna@sundbyholms-slott.se, tel 016-428403.