Warning: Undefined variable $platform in /var/www/sundbyholms/html/data/themes/sundbyholms-slott/inc/browser.php on line 32
class="page-template-default page page-id-20070 os_ ">

Vit

Vit A-fråga:

Förvaltarens/Slottsfogdens gula bostad från 1700-talet inrymmer idag flera konferenslokaler och fikautrymmen. Hur många ytterdörrar (räkna dubbeldörrar som två dörrar) kan du se utmed byggnadens fasad?

1) 3 dörrar
X) 5 dörrar
2) 7 dörrar

Vit B-fråga:

Sundbyholm är en del av ett kommunalt naturreservat där olika arter ska skyddas. Enligt en artikel från Naturhistoriska riksmuseet (2020) finns det cirka 33.000 olika arter av insekter i Sverige. Därav är 28.000 dokumenterade och 5.000 återstår att upptäcka. Vanligast förekommande, sett till antal individer, är däremot tvåvingarna (myggor, flugor etc) som står för cirka 75 procent av alla insekter i Sverige. Hur många ben har en fluga?
1) 4 ben
X) 6 ben
2) 8 ben

Om du ej är säker så titta i den vita burken för en ledtråd.