Warning: Undefined variable $platform in /var/www/sundbyholms/html/data/themes/sundbyholms-slott/inc/browser.php on line 32
class="page-template-default page page-id-1454 page-child parent-pageid-319 os_ ">

Välkommen till Carl Carlsson Gyllenhielms slott

Slottets spännande historia

Läs här om inbjudan till gratis föreläsning om tema historiska trädgårdar på slottet söndagen den 24 april kl 13-16.

Under medeltiden var Sundbyholm klostergods, och tillhörde Eskilstuna Johanniterkloster. Vid reformationen 1527 drogs egendomen in till kronan av Gustav Vasa.1597 gav hertig Karl – senare Karl IX – egendomen till sin son på sidolinjen, senare riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Det var denne som 1639-1648 lät uppföra själva slottsbyggnaden.

1629 inrättade Gyllenhielm en skola på egen bekostnad i slottets närhet – Sveriges första folkskola, som var i drift till 1987.

Carl Carlsson Gyllenhielm hade ett händelserikt liv. Bland annat tillbringade han 12 år i fångenskap hos sin kusin, kung Sigismund av Polen. Han var halvbror till en av Sveriges mest kända kungar genom tiderna, Gustav II Adolf, och när denne dog vid slaget vid Lützen, fick Carl Carlsson Gyllenhielm ingå i drottning Kristinas förmyndarregering.

Då Carl Carlsson Gyllenhielm avled utan någon arvinge erhöll riksskattemästare Seved Bååt Sundbyholm i förläning. Bååt lät bygga på slottet till tre våningar. Det fick därigenom det utseende som avbildas i det kända verket ”Suecia antiqua & hodierna” utgett 1716. Seved Bååt avled 1698.

I samband med reduktionen drogs egendomen åter in till kronan. Från och med 1700-talet drevs godset av olika arrendatorer. Dagen före julafton 1774, under kapten Schottings arrendetid, härjades slottet av en svår brand. Från och med denna tidpunkt blev slottet inte längre tjänligt som bostad.

1819 övertogs arrendet av friherre Salomon Löfvensköld, som året därpå lät uppföra det nuvarande corps de logiet (den gula herrgårdsbyggnaden intill slottet).

Med kapten Gustav August Coyet inträdde egendomen i sin glansperiod. Han förbättrade egendomen. Den odlade jorden ökades med mer än 100 hektar. Omgivningarna förskönades genom planteringar, parkanläggningar och alléer. Den väldiga stenmuren som Gyllenhielm lät uppföra kring borggården revs och platsen planterades.

På 1890-talet arrenderades kungsgården av fru Hammarhielm, född friherrinna Coyet. Under hennes tid var Sundbyholm ett mycket gästfritt hus. Som bostad använde hon corps de logiet (herrgården).

1893 befann sig prins Eugén med en målarkoloni i trakten. Han målade då sin kända tavla av Sundbyholms Slott ”Det gamla slottet”. Sin ateljé hade prinsen i stora salongen en trappa upp. Av kolonins övriga medlemmar märktes bl.a. Oscar Björk och Alf Wallander.

 

 

Efter den Hammarhielmska tiden bodde i många år en familj Tottie-Håkansson på Sundbyholm. 1915 intogs deras plats av familjen Dyrssen. 1939 förvärvade Eskilstuna stad godset.

I slutet av 1940-talet började slottet restaureras. Restaurang och lokaler för kurs- och konferensgäster inreddes. I omgivningarna anlades friluftsbad, båthamn, bryggor, campingplats samt ett område för fritidshus.

1968 kunde man också tillgodose kraven på bättre innemiljö för de många kursdeltagarna som kommer till Sundbyholm. Då invigdes det moderna Konferenshotellet, varifrån man kan njuta av utsikten över Mälaren.

Den 1 januari 1987 försåldes hotellet med tillhörande byggnader till Sundbyholms Slott & Konferenshotell. Den gamla förvaltarbostaden byggdes om till en modern konferensanläggning varefter samtliga rum, sviter och konferenslokaler har ombyggts och restaurerats.

I dagsläget ägs och drivs Sundbyholms Slott AB (tidigare Sundbyholms Slott & Konferenshotell) privat av paret Eric Johansson och Christin Widerberg, andra generationens ägare av hotell- och restaurangverksamheten. Företaget äger samtliga byggnader förutom slottsbyggnaden, som ägs av Eskilstuna kommun. Företaget hyr slottet tomt och kallt.

Företaget bedriver idag konferens-, weekend-, festvånings- och restaurangverksamhet.

Än idag är vi enormt stolta över vår historia. Det är så fantastiskt att Sveriges första folkskola startades här i Sundbyholm, mer än 200 år innan vi fick allmän folkskoleplikt!

Varför ska ni välja Sundbyholms Slott till er nästa konferens?

10 anledningar

Expandera för att läsa mer

Minimera text