Warning: Undefined variable $platform in /var/www/sundbyholms/html/data/themes/sundbyholms-slott/inc/browser.php on line 32
class="page-template-default page page-id-12698 page-child parent-pageid-319 os_ ">

ViktMedic - Din hälsoklinik för hållbar viktminskning

ViktMedic - viktminskning, bättre hälsa och ökad livskvalitet.

ViktMedic är en hälsoklinik med inriktning på viktminskning som kardiolog Mattias Raud från HJC Hjärtcentrum AB, matkreatör Louise Biloff samt Sundbyholms Slott AB har grundat i samarbete med legitimerad fysioterapeut Göran Palmgren. Målet med ViktMedics utbildningsprogram är en långsiktigt hållbar viktminskning, en förbättrad hälsa och en förhöjd livskvalitet.

Programmen sker bland annat i internatform genom vistelser på Sundbyholm, där läkarundersökningar, matlagningskurser, personliga träningsprogram och dagliga gruppträningar äger rum. I programmen ingår även inledande laboratorieprover som kardiolog Mattias Raud följer upp var sjätte månad inom respektive program. Utbildningsprogrammen passar de allra flesta. Ett effektivt verktyg för långsiktig viktkontroll såväl för dem med uttalad fetma som för dem med måttlig övervikt.

Viktminskningsmetoden och utbudet av program kan du läsa mer om på ViktMedics hemsida: https://www.viktmedic.se/

Sundbyholms Slotts omgivningar och den miljö som väntar under internaten på Sundbyholm: https://sundbyholms-slott.se/omgivningar/